- Khi giới thiệu khách mua ghế massage trị giá $8,000 trở lên được tặng $300

- Khi giới thiệu khách mua karaoke trị giá $3,000 trở lên được tặng $100

- Khi giới thiệu khách mua nệm trị giá $2,000 trở lên được tặng $100

Xin gọi số 214-703-5400 để biết thêm chi tiết